Paikat joissa olen käynyt opiskeluun aikana

Kartalla näkyvissä paikoissa olen vieraillut opiskelun aikana. Osassa paikoista olen vieraillut vapaa-aikana,
mutta vierailu on liittynyt jollain tavalla matkailualan opiskeluun.