Jokamiehenoikeuksien mukaan jokaisella Suomessa oleskelevalla on mahdollisuus käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka alueen omistaa. Jokamiehenoikeuksista ei tarvitse maksaa eikä kysyä maanomistajan lupaa. Oikeuksia käyttämällä ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa tai häiriöitä maanomistajalle. Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maantapa, ja ne perustuvat eri lakeihin koskien myös ulkomaalaisia.
 

Jokamiehenoikeuksien mukaan saat:

 • Liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta.
 • Oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua. Voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin.
 • Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia sekä kerätä maasta käpyjä tai kuivia risuja.
 • Onkia ja pilkkiä sekä veneillä, uida ja peseytyä vesistöissä sekä kulkea jäällä.

 

Jokamiehenoikeuksiin kuuluu myös velvollisuuksia, joten et saa:

 • Aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille.
 • Häiritä tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta, jäkälää tms. toisen maalta.
 • Tehdä avotulta toisen maalle ilman lupaa tai pakottavaa tarvetta.
 • Häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähellä asutusta tai meluamalla.
 • Roskata ympäristöä
 • Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa.
 • Kalastaa ja metsästää ilman lupia.

Lue lisää Suomen Ympäristöministeriön kotisivuilta